MIKAEL KALPAKIDIS  INTERIOR DESIGNER

Consilium Design är mån om att skapa en spännande och trivsam miljödär man ska känna att människor kan se och synas. Vår övertygelse och erfarenhet om att en attraktiv och stämningsfull arbetsplats påverkar energin hos personalen. Våra ljusa vår- och sommarkvällar är en faktor som påverkar, men ocksåvår skandinaviska designtradition med ljusa träslag och färger. Vår uppgift går ut påatt skapa en modern arbetsmiljösom inreds med blandning av inspiration som uttrycker elegans och tidlöshet och skall inte upplevas temporärt dåarbetsplatsen skall fungera under en lång tid. Vi påConsilium Design har förutsättningar att gifta ihop kraven som ska övertyga vad som krävs för att skapa en attraktiv arbetsplats.